Ново


Април 2015


Събота 11.04.2015 от 10:00 до 11:00 тема "Кръщението и изкушенията на Христос"
от 11:30 до 12:30 тема "Делото на Христос" говорител п-р Цанко Митев
от 19:00 до 20:00 тема "Възкресението" говорител п-р Цанко Митев

на адрес: ул. Екзарх Йосиф 64 , вход свободен