ЕС трябва да пази неделята, казва Католическата църква

18-ти ноември 2008 година | От theTrumpet.com

оригиналната статия е на адрес: http://www.thetrumpet.com/index.php?q=5676.4031.0.0

Католическата църква иска съблюдаването на неделята да бъде съхранено в законодателството на ЕС.

Европейският парламент обсъжда промени в Директивата за работното време. Ватикана иска в този закон да има клауза, която би принудила всеки гражданин на Европейския съюз да почива в неделя.

Една ужасна социалистическа част от законодателството, Директива за Работното време, го прави сега незаконно за тези, които работят, с някои изключения, в ЕС в продължение на повече от 48 часа на седмица. Работниците във Великобритания в момента могат да се откажете от тези разпоредби.

Законопроектът е ревизиран. По време на второто четене, през октомври, седем члена на Европейския парламент внесли изменение, казващо, че минималният период на почивка "по принцип включва и неделята." Базираната в Брюксел Комисия на Епископската конференция на Европейската общност (comece) се съгласява, като препоръчва в Директивата да се казва: "Минималната седмична почивка трябва да включва и неделята."

Изменението казва: "Вероятността за заболяване във фирми, които изискват персоналът да работа в неделя, е по-голяма в сравнение с фирмите, които не се нуждаят персоналът им да работи в неделя. Здравето на работниците зависи, наред с други фактори, и от техните възможности за съвместяване на професионалния и семейния живот, да създават и поддържат социални връзки и да се занимават с духовните си нужди. Неделята, като традиционен ден за седмична почивка, допринася за тези цели повече от всеки друг ден от седмицата."

Изменението никога не стигна до гласуване и предизвика критики от католически епископи в цяла Европа. Piotr Mazurkiewicz, генерален секретар на comece, бе разгневен. „Защитата на неделята, каза той, "е крайъгълен камък на европейския социален модел и въпрос от централно значение за работниците и техните семейства."

Директивата за Работното време ще бъде обсъдена още веднъж през декември, и католическите епископи в Европа искат този спорен въпрос да бъде решен.

Папата е силен поддръжник на възраждането на пазенето на неделята. "Без поклонението в неделя ние не можем да живеем!" – обяви Папа Бенедикт XVI по време на меса на 9 септември миналата година, и заяви, че тя е "необходимост" за всички хора.

Перспективата за европейско правителство, толкова силно, че да може да обяви един определен ден за почивен, е плашеща. Това би било ЕС, готов и способен да наложи промени в начина на живот на отделните хора, независимо дали те го харесват или не. Това ще бъде една Европа, които налага държавна религия-католицизъм. Налагането на неделното поклонение ще бъде белег на мощна, сродена с Ватикана, европейска суперсила.