Ново


5.08.2012


Най новата тема на проф.Уолтър Веит "Цялостно преобразяване" за хората в църквата
Видео фаилът е отделнo от субтитрите