$file
";} else { echo " $file [$arg_2]
"; } } } closedir($handle); } # $retval; } $inp=$_REQUEST ['sel']; $sel=stripcslashes($inp); # da sloja case-switch za titleBox-a switch ($sel) { case 'mp3bib': titleBox('Аудио Библия на български'); break; case 'abk': titleBox('Адвентен библейски коментар'); break; case 'egw': titleBox('Елена Ваит настоятелство'); break; case 'mission': titleBox('Мисионски събития и материали '); break; case 'adra': titleBox('АДРА'); break; case 'jfox': titleBox('Лекции от Джеимс Фокс'); break; case 'jdobson': titleBox('Лекции от Джеимс Добсън'); break; case 'kolej': titleBox('Адвентен колеж П. Константинов'); break; case 'walterveith': titleBox('Лекции от проф.Уолтър Веит'); break; case 'reve-wv': titleBox('Лекции върху Откровението от проф.Уолтър Веит'); break; case 'create': titleBox('Сътворение или еволюция'); break; case 'net98': titleBox('Евангелизация Net98'); break; case 'seminari': titleBox('Различни семинари'); break; case 'health': titleBox('Здравни материали и съвети'); break; case 'anti.tobaco': titleBox('Тютюнопушене за или против?'); break; case 'movies': titleBox('Филми'); break; case 'paziteli': titleBox('Пазители на пламъка'); break; case 'propovedi': titleBox('Проповеди'); break; case 'presentacii': titleBox('Презентации'); break; case 'music': titleBox('Музика'); break; case 'videoclip': titleBox('Видеоклипове'); break; case 'maps': titleBox('Библейски карти'); break; case 'knigi': titleBox('Книги'); break; case 'opravdanie': titleBox('Оправдание чрез вяра'); break; case 'ubilei': titleBox('Годишнини/юбилеи'); break; } # titleBox(''); beginTable(); # $sel=$_REQUEST ['sel']; // print $sel; switch ($sel) { case 'mp3bib': #print(OKay); echo 'Библия на български в MP3 формат благодарим за съдействието на Агоп Тахмисян (в iso формат за запис на CD)
'; show_dirlist("BIBLE/Biblia-bg.audio","ISO"); break; case 'abk': # echo $sel; echo 'Адвентен Библейски коментар
'; show_dirlist("BIBLE/ABK","ZIP"); break; case 'mission': # problem kyde sa show_dirlist("SDABG.UNION/MISIA","I"); break; case 'jfox': # da se sloji kym seminari show_dirlist("SEMINARI/James.Fox","AVI"); break; case 'jdobson': echo 'Подготовка за предизвикателствата на зрелостта видео лекция от Джеимс Добсън за млади хора
'; show_dirlist("prof.James.Dobson","AVI"); break; case 'kolej': echo 'Информация за Адвентен колеж "Петър Константинов"
'; show_dirlist("KOLEJ-KONSTANTINOV",""); break; case 'walterveith': show_dirlist("prof.Walter.Veith","AVI"); break; case 'reve-wv': show_dirlist("Otkrovenie-WVeith_bg","AVI"); break; #case 'kenthovind': case 'create': echo 'проф.Кент Ховинд разглежда въпросите за еволюция или сътворение
'; echo 'На английски език
'; show_dirlist("Satvorenito-prof.Kent.Hovind/english","AVI"); echo 'На руски език (от същия автор)
'; show_dirlist("Satvorenito-prof.Kent.Hovind/russian","AVI"); echo '
Панорама на сътворението от Бау (качеството не е добро)
'; show_dirlist("MOVIES/kreacionizym/Panorama na satvorenieto-d-r C.Baugh","AVI"); break; case 'net98': echo 'Запис от първата адвентна сателитна евангелизация наречена Net98 (с превод благодарение на Ивалина Илиева)
'; show_dirlist("NET98","MPEG"); break; case 'seminari': // da popylva masiv cikl ot opendir(SEMINARI) echo 'Семинари в mp3 или видео формат от последните няколко години
'; $cikl=array('Badenas','Jei Beikar-Zagora2004','studenec2003','God\'s Sanctuary-Dw.Hends','New Begining','uzana2003preachers','James.Fox','Sang Lee'); foreach ($cikl as $formal) { show_dirlist('SEMINARI/'.$formal,""); } break; case 'health': show_dirlist("SDABG.UNION/ZDRAVEN",""); break; case 'anti.tobaco': echo 'За или против (папка Tobacco ) тютюнопушенето ако сте вече решили има курсове за отказване:
'; show_dirlist("SDABG.UNION/ZDRAVEN/anti.tobaco/",""); break; case 'movies': echo 'Филми за деца (предимно анимационни )
'; show_dirlist("MOVIES/detski","AVI"); echo '
Исторически филми свързани с християнството
'; show_dirlist("MOVIES/istoricheski","AVI"); echo '
Документални филми третиращи въпроса за произхода на човека (креационизъм или...)
'; show_dirlist("MOVIES/kreacionizym","AVI"); echo '
Научни филми например за водата
'; show_dirlist("MOVIES/nauchni","AVI"); break; case 'paziteli': echo 'Пазители на пламъка исторически видеопреглед на събитията свързани с Божието слово
'; show_dirlist("Paziteli na Plamyka","AVI"); break; case 'propovedi': # dagi opisha echo 'Проповеди ...
'; show_dirlist("PROPOVEDI","MP3"); break; case 'presentacii': echo 'Символи на вярата в PowerPoint формат
'; show_dirlist("PRESENTACII/Apostles","PPT"); echo '
Библейски курс в PowerPoint формат
'; show_dirlist("PRESENTACII/Bibl.kurs","PPT"); echo '
Пророчески истории в PowerPoint формат
'; show_dirlist("PRESENTACII/Prorocheski-istorii","PPT"); echo '
Други
'; show_dirlist("PRESENTACII","DOC+PPT"); break; case 'music': show_dirlist("MUSIC","MP3"); break; case 'egw': echo 'Живот, проповядване и учения на Елена Ваит (ревизия 1996) 3 части
'; echo 'Настоятелство на Елена Ваит
'; show_dirlist("/EGW-ESTATE","PDF"); break; case 'adra': # da sloja link http://vbox7.com/play:b9dcb460 echo 'Adventist Development and Relief Agency (ADRA), инфо в wikipedia
АДРА в България
'; show_dirlist("SDABG.UNION/ADRA","JPG"); break; case 'videoclip': # da se sloji link samo kym dir-a primerno: MUSIC_VIDEO/3ABN-Hope.Channel show_dirlist("MUSIC_VIDEO/3ABN-Hope.Channel","AVI"); show_dirlist("MUSIC_VIDEO/Maranatha","AVI"); show_dirlist("MUSIC_VIDEO/worship","AVI"); break; case 'maps': show_dirlist("BIBLE/Bible.maps",'GIF'); break; case 'knigi': print ('Религиозни книги на руски език (121 броя )
'); show_dirlist("KNIGI/ru",'RAR'); print ('
Религиозни книги на английски език (4 броя )
'); show_dirlist("KNIGI/en",'RAR'); break; case 'foto': # show_dirlist("GALERII",'GIF'); header( 'Location: http://foto.sdasofia.org'); break; case 'ubilei': show_dirlist("UBILEI",'AVI'); break; case 'opravdanie': show_dirlist("Opravdanie",''); break; default: print ('none'); break; } endTable(true); footer(); ?>